Make your own free website on Tripod.com

logo.jpg (10281 bytes)

校 徽

 

   1946    -    学 校 建 立 于 现 址 年 代

油 棕 树   -     象 征 学 校 位 于 油 棕 园 丘                   

火 炬   -     代 表 学 生 们 有 向 上 向 善 的
                  精 神

3 个 圆 圈   -     代 表 团 结 一 致,   同 心 协 力,
                         互 相 尊 敬.

3 条 横 线   -     代 表  智 ,  诚,   勇.

红 色   -    象 征 诚 实,  勇 敢,  信 心 .

黑 色   -     代 表 平 稳

青 色   -    代 表 教 育 万 古 长 青

主 页